Belentepe Çiftliği Logo
ANASAYFA   |   TANITIM FİLMİ  |   FOTO GALERİ  |   İLETİŞİM   |   ENGLISH    
hikayemiz
HİKAYEMİZ
ugraslar
UĞRAŞLAR


Permakültür Tasarım Sertifika Kursu (Kontenjanımız Dolmuştur)
Boğaziçi Üniversitesi, Istanbul
18-19 Ocak,
23-26 Ocak,
22-23 Şubat,
29 Şubat -1 Mart,
7-8 Mart.

Hepimizin umudu hem kendimiz, hem de gelecek nesiller için daha iyi bir yaşam. Ama hem ülkemizde hem de küresel olarak gittikçe zorlaşan bir yaşama doğru gidişat var.

İçinde yaşadığımız, sınırları ve sınırlı kaynakları olan bu dünyamız sistemi içinde varolan her şey birbirine bağlıdır. Yerel ve acil sorunları çözmeye çalışabiliriz ama bu sadece ‘semptomun tedavisi’ olacaktır, çözüm olmayacak, aksine sorunu derinleştirecek ve çöküşlere neden olacaktır. Kök sorun(ları) farketmeli ve çözüm için bir yol haritası takip edebilmeliyiz. Daha iyi bir yaşam için yeni bir tasarım yapabilmeliyiz.

Verilecek yol haritası ile ufak bir bahçe kurulumundan, ekoçiftlik, ekoköy ve daha geniş insan toplulukları yaşam alanlarına kadar farklı ölçeklerde tasarım yapılabilir.

Çözümün doğada var olduğunu ve yaşamın dünyadaki tüm sistemlerle birbirine destek ağlar kurarak daha iyi olabileceğini göreceksiniz.
Bilgiye erişim ve bilgiyi kullanma yaşamın daha başlangıcından bu yana canlı türlerinin çok zor koşullarda hayatta kalmaları için elzem olmuştur. İlk ve en önemli adım ‘öğrenmek’tir.

Doğa ile Tasarıma Giriş Yazımız

Permakültüre giriş kursu

İşlenecek Konular:

 1. Dünyamızın mevcut durumu
  1. Yerel, memleket, yakın komşu, uzak komşu ve küresel sorunlar birbirine bağlıdır.
  2. İnsanlığın üstel nüfus artışı ve üstel tüketim, etkileri
  3. Endüstriyel tarım
  4. İklim değişikliği
  5. Türkiye doğa sisteminde değişimler
   1. Türkiye bir kenar ülkesidir

 2. Başlangıç:  Dünyanın başlangıcında ilk yaşam, ölüm. Yaşamın gelişimi, bilgi ve bilmek
  1. Doğanın dili
  2. Canlı sistemler
  3. Bakteriler (küresel olarak yaşam alanlarını ilk değiştiren canlılar)

 3. Gaia – Dünyaya bilimsel olarak ilk bütüncül yaklaşım
  1. Dünya Sistemi bilimi

 4. Gaia’nın İşleyişi ve Öğretileri
  1. Örüntüler
   1. Atalarımız nasıl kullanmış
   2. Kendi yaşam tasarımımızda nasıl kullanırız
   3. Örüntü dili : Matematik
   4. Fibonacci, altın oran…
   5. İnsanlık tarihinden örüntüler
  2. Standart dağılım (çan eğrisi) - doğada çan eğrileri
  3. Küresel Döngüler (karbon, azot, su/hidrolojik)
  4. Ormanlar
   1. Dünya sisteminde önemi
   2. Ekosistem hizmetleri
   3. İklim değişikliğini önlemede
   4. Doğayı canlandırma, bozkır ve çölleri önlemede:
   5. Gıda ormanı tasarımı
  5. Biyoçeşitlilik
  6. Ekosistemlerin işleyişi
  7. Bakteriler
  8. Mantarlar
  9. Solucanlar
  10. Toprak - Yaşam kaynağımız olduğu halde çoğumuz toprağı tanımıyor, oysa bolluk, bereket için toprağı tanımalı

 5. Dirençlilik (Resilience) – Bir sistemin, kendi yapısını ve işlevlerini koruyarak, değişimi ve iç/dış zorlamaları sönümleme kapasitesi
  1. İnsanlığın doğa üzerinde yapmaya çalıştığı ‘komuta kontrol’ işleyişinin yanlışlığı
  2. İnsan sistemleri, ekosistemlerin değişim/dönüşümlerini anlamak
  3. Kritik eşikler, pozitif geribildirim döngüleri
  4. Tehlikeler, fırsatlar
  5. Çözüm: doğayı anla ve alan ver.

 6. Permakültür
  1. Tanımı, ilkeleri, prensipleri
  2. Küresel permakültür ağı, başarılı permakültür çalışmaları

 7. Tasarım
  1. Neden tasarım? Varmak istediğimiz…
  2. Ölçeklenebilir: ufak bir bahçeden, çiftliğe, ekoköye, ülkemizin doğa sistemini korumaya kadar…
  3. Permakültür tasarımı
  4. Bileşenler
   1. Birçok bilinmeyen içinde bize yol gösterici sabitler, örüntüler
   2. Bileşenler arasında çoklu faydalı bağlar kurmak
  5. Mıntıka, dilim analizleri
  6. Kendi yaşam alanımızı kurarken ilk, öncelikli işler
  7. Bolluk ve berekete ulaşma yol haritası

 8. Arazi Seçimi (Hayal ettiğiniz yaşam alanı için en elverişli araziyi bulabilmeniz için)
  1. Peyzajı okuma
  2. Arazi profilleri
  3. İndikatör bitkiler
  4. Toprağı inceleme, tanıma

 9. Arazinin analiz ve planlaması
  1. Yeni teknolojiler (dronla çekilmiş fotolardan 3 boyutlu arazi modeli)
  2. Topografik harita okuma/anlama
  3. Arazide bileşenlerin yerleştirilmesi, toprak işleri
  4. Avan Proje çalışması nedir, neler içerir (maliyetler, finansal tablolar)

 10. Toprak ve Toprak İşleri
  1. Toprak yapısı
  2. Toprak analizi, arazide muayene çukurları
  3. PH, besin gereksinimi, sus tutma kapasitesi...
  4. Yaşam Alanı kurulumunda toprak işlerimiz (yol, teras, gölet, üst ve altyapı işleri)

 11. Bahçecilik
  1. Bize direkt faydaları olan, hemen yapabileceğimiz: balkonda, çatıda, sandıkta ve toprak olan her yerde
  2. Ruhsal, fiziksel sağlık
  3. Doğayı tanıma, bir kısım doğal gıdamızı üretme
  4. Kendi doğal gıdanı yetiştirme bilgi, becerisi zor zamanlarda hayati önemde olabilir
  5. Grup olarak üretim, yardımlaşma, paylaşma: birleştirici sosyal çalışmalar
  6. Biyointensif bahçecilik

 12. Farklı iklimlerde çalışmalar
  1. Ilıman iklimler
  2. Tropik iklimler
  3. Çöl ve adalar
  4. Çinampa, haliçler/deltalar

 13. Ağaçları ve işleyişlerini tanıma

 14. Ormanları tanıma ve ormandan bereket elde etme
  1. Mevcut küresel ormanlar, vatan için ormanın önemi
  2. Bozkırlar yeşertme
  3. Mevcut mono ormanı çeşitlendirme
  4. Gıda ormanı tasarımı
  5. Orman bölgelerinde ürün elde etme

 15. Su tutma (Su zengini olmayan ülkemizde her geçen gün daha önemli hale gelecektir)
  1. Araziye gelen su enerjisini yakalama, yavaşlatma, depolama
  2. Hendekler, teraslar, göletler, barajlar

 16. Doğal Hayvancılık (Kümes hayvanları bakımı)

 17. Doğal Yapılar
  1. Doğal yapı malzemeleri (taş, ahşap, kerpiç, horasan harcı, tadelakt...)
  2. Pasif solar tasarım (güneş enerjisini kullanarak tasarruf)
  3. Kubbe yapılar (en az malzeme ile, en geniş alanları, en sağlam şekilde geçebilmek için...)
  4. Yeşil çatı örnekleri
  5. Doğal, efektif seralar, seracılık

 18. Temiz enerji
  1. Güneşten, rüzgardan elektrik üretimi
  2. Toprak ısısını değerlendirme - ısı pompa sistemleri
  3. Biyogaz üretimi
  4. Sıvı yağ yakıt ile araba çalıştırma

 19. Dünyadan başarılı sürdürülebilir yaşam alan örnekleri

 20. Görünmez ve resmi yapılar tasarımı

 21. Ekoloji eğitimi

  1. Doğayı tanımada gözlem – örüntüler
  2. Doğa sistemi temel prensiplerini görme
  3. Bahçeden masaya kadar kendi gıdamızı üretmenin tüm aşamalarını tecrübe etme

 22. Birlikte yapabileceklerimiz – gittikçe büyüyen bir ağız
  1. Vakfımız
  2. Bahçelerimiz
  3. Çiftliklerimiz
  4. Ekoyerleşke projeleri
  5. Ekolojik ürünler ağımız
  6. Etkinliklerimiz

 

Kurs süresince kursiyerler ayrıca bir yaşam alanı tasarım çalışması da gerçekleştirirler. Bu kursumuzda İstanbul sınırları içinde bir alanın ekolojik parka dönüşümü çalışmasını hep birlikte gerçekleştireceğiz.

 

Permakültür Hakkında:

Permakültür veya ingilizcesi olan permaculture, "permanent agriculture" yani 'kalıcı' ve 'tarım' olarak ta tanımlanabiliyor; "permanent culture" yani "kalıcı insanlık kültürü" olarak ta tanımlanabiliyor. Permakültür 1970'lerde Avustralya'da Bill Mollison ve David Holmgren tarafından geliştirildi. Permakültür, bilinçli olarak, doğal ekosistemlerdeki gibi çeşitliliğe, denge ve dirence sahip ve tarımsal anlamda bereketli ekosistemler tasarlama ve sürdürebilme çalışmalarıdır. Arazi ve insanların ahenk içinde var olması; gıda, enerji, barınma gibi insan temel ihtiyaçlarının sürdürülebilir ve etik bir şekilde karşılanması hedeflenir. Bill Mollison 30'lu yaşlarında biyolog olarak Avustralya'nın ormanlarının, nehir ve haliçlerinin canlı sistemleri üzerinde çalışmalar yapmış. Doğadaki ekosistemler içinde tüm canlı türlerinin bir arada, bir dengede varolduklarını ve geliştiklerini gözlemlemiş. İnsan etkisinin en aza indirgendiği, kendi kendine gelişebilen ve aynı zamanda insanlara gıda sağlayan bir ekosistemin de pek ala tasarlanabileceğini farketmiş. Bu sistemi ilk olarak kendi çiftliğinde tasarlamış. Başarılı olduğunu gören komşuları da benzer sistemleri kurmak üzere Bill Mollison'dan destek istemiş. Böylece 50 yılı aşkın bir süredir devam eden ve tüm dünyaya yayılan Permakültür sistemi gelişmiş. Bill Mollison dünyanın hemen her köşesinde permakültür tasarımları gerçekleştirmiş. Geçmişten gelen yerel tarım uygulamalarını, yerel bitki türlerini incelemiş; doğru ve etkili olan yöntemleri permakültür içine katmış. Permakültür hala gelişen ve dünyada hızla yayılan bir sistem olmaya devam ediyor. Permakültür, sürdürülebilir yaşama doğru ilerlemek için çok etkili ve başarılı bir sistemdir. Özünde bugüne kadar dünyanın türlü bölgelerinde başarıya ulaşmış olan doğal yaşam ve üretim sistemlerinin bir sentezi bulunmaktadır.

Permakültür Tasarım Sertifikası, permakültür alanında yapılacak çalışmalar için gerekli temeli sağlamaktadır. Bugüne kadar binlerce permakültür tasarımcısı bu kurs ile sertifika almış ve küresel bir ağ meydana getirmiştir. Kurs, yeryüzünün birçok farklı bölgesinde ve iklim koşullarında sürdürülebilir yaşam sistemlerini kapsar; permakültür ilkelerinin gıda üretimine, ev tasarımına, inşaat faaliyetlerine, enerji tasarrufu ve üretimine uygulanışını içerir ve permakültür çözümlerini destekleyen alternatif ekonomik yapılanmaları ve hukuki stratejileri de incelemektedir.

Kursun 72 saatlik müfredatını Bill Mollison’ın “Permakültür: Bir Tasarım Kılavuzu” (Permaculture: A Designers’ Manual) adlı kitabının içeriği oluşturmaktadır. Kurs sonunda katılımcılar gruplar halinde bir tasarım çalışması yaparlar ve bu çalışmalarını diğer katılımcılara ve eğitmene sunarlar. Bu tasarım çalışması hayali bir kişi veya grup ve hayali bir arazi üzerinden yapılabileceği gibi gerçek bir danışan ve arazisi için de gerçekleştirilebilmektedir.

Biliyor muydunuz?

 • Sovyetler Birliği dağılınca aldığı tüm destek kesilen Küba, halkını besleyebilmek için permakültür çiftliklerinin kurulması ve çoğalmasını sağladı; bu çiftlikler sayesinde bereketi ve halkı beslemeyi sürdürebildiler. (http://permaculturenews.org/2013/09/09/how-cuba-leads-the-world-in-permaculture-podcasts-parts-i-ii/)
 • Permakültür sayesinde çöller dahi yeşillenebilir, bereketlenebilir. (http://permaculturenews.org/2014/02/01/desert-oasis-4-years-jordan/)
 • Avusturya Alplerinde 1000 metre üzerindeki yükseklerde permakültür tasarımıyla mikro iklim oluşturan Sepp Holzer çok bereketli bir çiftlik kurdu ve "limon" dahi yetiştirebiliyor (http://www.richsoil.com/sepp-holzer/sepp-holzer-permaculture.jsp)
 • Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer birçok ülkede permakültür projeleri türlü fonlarla destekleniyor.
 • Tecrübeli permakültür uzmanları dünya çapında çok değerli çalışmalara katılmakta ve geniş arazilerde doğanın yeniden canlandırılmasını sağlamaktalar.

Ülkemizde de başarılı permakültür tasarım ve uygulama örneklerini çoğaltmak üzere çalışmalar yapılıyor. Bir taraftan bu ve benzeri kurslarla sürdürülebilir yaşam bilgilerini aktarırken, diğer taraftan da Bursa'da hep birlikte böyle bir doğal yaşam alanı tasarlayıp uygulamaya başlıyoruz.

Neden Bu Kurs Önemli?

Çoğumuz büyük şehirlerde yaşıyoruz, iş güç sahibiyiz, günlük koşturma içinde hayat geçip gidiyor. Dünyanın genelinde insanlık böyle. Çoğumuz için sanki yaşam gittikçe zorlaşıyor da: hayat pahalılığı, trafik, sosyal çalkantılar, gelecek için endişeler… Kendi kontrolümüzde olmayan türlü olayların artan hızda meydana geldiğini gözlemliyoruz: savaşlar, terör, sefalet, afetler, toplumsal huzursuzluk…

İnsanların gündemi sürekli değişmekte ama sanki bu aralar genelde kötü bir gidişat var gibi. Gerçekte, evet, gidişat hiç iyi değil ve bunun asıl nedeni pek farkedilmiyor ne yazık ki. İnsanların gündeminden bağımsız, çok daha büyük ve güçlü başka bir şey var: "Doğanın Gündemi". Belki çoğumuz farkında olmayabiliriz ama doğada normal olmayan şeyler gerçekleşmekte: doğanın normalleri bozuldu. Olmayan kış veya aşırı soğuk kış, gelmeyen bahar yağmurları veya beklenmedik anda ani seller, aşırı sıcaklar, kuraklık, susuzluk, tarımda ciddi mahsul kayıpları, yokolan veya göçetmekte olan canlı türleri… Doğanın üzerinde gittikçe artmakta olan bir gerilim var ve doğal olarak bu da insan toplumlarına yansımakta. Özellikle zaten geçim derdi olan toplumlarda, iklim değişikliği nedeniyle geçim daha da zorlaşınca toplumsal çalkantılar kaçınılmaz oluyor. Ormanı çok az, kurak, sıcak, susuz güneyimizdeki ülkelerdeki mevcut durumun hiç iç açıcı olmadığını görüyoruz. Ülkemizin son 30-40 yıllık meteoroloji verilerine göre, ülke genelinde sıcaklık değerleri artmakta, Doğu Karadeniz dışındaki tüm bölgelerde yağışlar azalmaktadır. İklim bilimiyle uğraşan akademisyenlerin ülkemiz geleceği ile ilgili tahminleri de hiç iç açıcı değildir: 2030-2070 arası ülkemiz hızla çölleşecektir. Tabi eğer genel gidişat değişmezse! Artık bilim insanlarının neredeyse tamamının kabul ettiği gerçek şudur: hızlı insan nüfusu artışı, sınırlı ve yenilenemez kaynakların hızla tüketimi – global bir tüketim toplumu oluşması ve artan oranda fosil yakıtların tüketimi iklim değişikliğine neden olmuştur ve bu gidişat değişmezse iklim değişikliği hızla artacak, normal dışı iklim olaylarının sayısı hem artacak hem de daha büyük ve güçlü etkileri olacaktır.

Dünyanın, sunduğu kaynakların sınırları vardır. Nüfus ve tüketim artışına sınırlama gelmezse dünyanın kaynakları nihayetinde tükenecektir. Öncelikle şunu farketmeliyiz: "biz de problemin bir parçasıyız." Yaşam tarzlarımız nedeniyle biz de birey olarak iklim değişikliğine katkıda bulunuyoruz. Permakültürde "problem çözümdür". Problem olmaktan çıkıp çözüm olabiliriz; kendimizin ve çocuklarımızın sorumluluğunu üstlenerek doğaya verdiğimiz zararı mümkün olabildiğince azaltmalıyız. Evet, gidişat iyi değil, ama birey olarak ne yapabiliriz? Eğer gerçekten bir şeyler yapmak istiyorsak, yapabilecek çok şey var ve "Permakültür" bir yol haritası çiziyor, uygulanabilir çözümleri gösteriyor.

Kursun ana başlıklarına bakınca sanki permakültür özellikle kırsalda bir çiftlik veya ekoköy kurmaya yönelik gibi bir algı oluşabilir, ama sadece bu değil. Şehirde yapılabilecek çok şey var. Değişim, dönüşüm aniden gerçekleşmez, küçük adımlarla başlanabilir. Kent bahçeciliği, balkonda/çatıda bahçecilik, temiz enerji, temiz gıdaya erişim için topluluk olarak kent çevresinde organizasyonlar, geri dönüşüm, gri su veya yağmur suyu toplama gibi türlü çalışmalar gerçekleştirilebilir. En önemlisi de "yalnız olmadığımızı" görmek ve yardımlaşan, paylaşan bir topluluk olabilmeyi becerebilmektir.

Bu Permakültür kursuyla bireysel dönüşüm yolunda çok önemli bir adım atmış olursunuz. Kurs boyunca belki bugüne kadar edinemediğiniz çoklukta ve yoğunlukta bilgiye erişeceksiniz. Ben(Taner Aksel) 42 yaşında bu kursu almadan önce "çok şey bildiğimi sanırdım" ama kursun ilk gününden itibaren ne kadar da az şey bildiğimi farkettim ve iyi ki de böyle. Permakültür sayesinde çok şeyler öğrendim ama hala öğrenmem gereken çok şey var, engin bir deniz ve gönül vereni hiç tahmin edemeyeceği yerlere de götürebiliyor. Permakültür kursundan sonra geçen 4 yıl içinde hayatım tamamen değişti, çok daha doğal, sürdürülebilir, gerçek, samimi, mutlu, sağlıklı, huzurlu, keyifli… bir hayat meydana geldi. Bu kursta teorik bilgiler yanında kendi dönüşümümüzden örnekler vererek permakültürün gerçekte nasıl uygulanabileceğini de gösteriyoruz.

Amacımız bilgi ve tecrübeyi paylaşarak uygulanabilir, güzel örneklerin artmasını sağlamak. Bireysel olarak genel gidişatı değiştirecek gücümüz olmayabilir ama topluluk olarak bir ihtimal… Tüm konuşma ve kurslarda anlattığım ufak bir hikaye:

Bir gün ormanda yangın çıkmış, tüm hayvanlar kaçışırken, ufak bir kuş gagasına yakındaki dereden iki damla su alıp, yangının üstüne atmış. Bunu gören hayvanlar "amma da aptalsın, sanki senin taşıdığın iki damla suyla yangın sönecek mi?" diye dalga geçmişler. Kuş onlara dönüp şunu söylemiş: "Ben kendi payıma düşeni yaptım, eğer siz de kendi payınıza düşeni yaparsanız, o zaman yangının sönmesi için bir ihtimal doğar!"

Permakültür Tasarım Sertifika (PDC) Kursu çok bilgi içerir, yoğundur ve dönüştürücüdür. Böyle önemli bir kursu hakkıyla verebilmek için mutlaka arazi tecrübesi, topraklanmış olmak ta gerekir. Kolay iş değildir, çünkü çok konuda çok şey bilmek ve uygulamış olmak; ardından tüm bu bilgi ve tecrübeyi kısa, yoğun bir kurs programı içinde kursiyerlere en iyi şekilde verebilmek gerekir. İyi PDC hocaları bu kurslar için çok yoğun, uzun hazırlıklar yaparlar. Ama unutmamak gerekir: ne kadar çok bilsen de, hala öğrenecek çok şey vardır. En iyi permakültürcü bile her şeyi bilemez.

Kurs Günlük Programı:

 • 9:30 -11:00 1. Ders
 • Çay/kahve molası
 • 11:30-13:00 2. Ders
 • Öğle yemeği arası
 • 14:00-15:30 3. Ders
 • Çay/kahve molası
 • 16:00 – 17:30 4. Ders

 

Eğitmen: Taner Aksel

1968 doğumlu. Istanbul Robert Kolej 1987 mezunu. 1991’de İ.T.Ü. inşaat mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1991-1993 yılları arasında ABD’de Ohio eyaleti Cincinnati Üniversitesi’nde ‘İnşaat Yapılarının Deprem Davranışının Tespiti’ üzerine yüksek lisans yaptı. 1994’te Türkiye’ye döndü ve kendi firmasını kurarak inşaat mühendisliği alanında yazılım geliştirme, eğitim, danışmanık hizmetleri verdi. 2008’deki küresel ekonomik krize yol açan insan davranışı ile yapıların deprem davranışı arasında benzerlikler bulunca iki yıl süren bir araştırma sonucunda, özellikle iklim değişikliğine dikkat çekmek üzere ‘Kritik Eşik’ kitabını yazdı.

2010’da Bill Mollison’dan permakültür eğitimi alarak ‘Permakültür Tasarım Sertifikası’ sahibi oldu. Permakültür prensiplerini uygulayarak önce İstanbul Beykoz’daki evinin bahçesini doğal yöntemlerle kendi gıdasını üreten ve daha verimli bir şekle dönüştürdü. Ardından Bursa Uludağ’daki 14 dönümlük arazisinin permakültür tasarımını gerçekleştirdi ve Belentepe Permakültür Uygulama ve Doğal Yaşam Çiftliği’ni kurdu. Belentepe Çiftliği bir laboratuvar ve örnek uygulama alanı oldu. Her yıl yüzlerce ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Kurs-atölye, kamplarla sürdürülebilir yaşam anlatılmaktadır. Bu çalışmalar medyanın da ilgisini çekmiş, belgesel, dergi, radyo konuları olmaya devam etmektedir.

Güneş ve rüzgardan elektrik üretimi, ısı pompaları ile toprağın ısısını kullanarak binaların ısıtılması/soğutulması, atık sıvı yağların araçlarda yakıt olarak kullanılması, depreme dayanıklı yapıların tasarımı - özellikle jeodezik kubbe yapılar, doğal yapı malzemeleri, pasif solar yapı tasarımı v.b. de uzmanlık alanları içindedir. ‘Temiz gıdaya erişim grubu’nun da içindedir.

 

Kursiyerlerden birkaçının kurs hakkındaki görüşleri:

Permakultur Tasarım eğitimi sayesinde içten içe hissettiğim küresel problemlerin açılımları ve kaynaklarını öğrendim. Dünya kaynaklarını vahşice tüketiyor hala sadece cebimize girecek parayi düşünüyoruz.  Tüketime ve bireysellige odaklı yaşamin sonuçları ile yuzlesiyoruz.

Bu kurs ile yepyeni bir anlayış kazandım. Hep elimi taşın altına koymak istesem de tam olarak ne yapmam gerektiğini bilmiyordum.  İşte Permakültür Tasarım eğitimi size tam olarak ne yapmanız gerektiğini öğretecek. Unuttuğumuz şeyleri tekrar öğrenmek için Taner Aksel gibi işi pratiğe dökmuş bir "Permakültür mühendisinin" ve "Kenar insanının" ezber bilgi değil de yaşadığı tecrübeleri  sunduğu bu fırsatı lütfen Kaçırmayın.

Nihan Gencer

Şimdiye kadar  aldığım eğitimler içerisinde en sonuncusu  Permakültür eğitimi en iyisi ve tamamlayıcısı oldu. Öğretmenin en iyi yolunun  "örnek olmak" olduğu bir eğitim oldu. Hocamız  "Taner Aksel" in  sayesinde Permakultürü canlı yaşadık ve artık  doğa yasalarına karşı gelerek bozulmuş dengeleri  nasıl onarabileceğimi,  yaşamın olamayacağı bir yerde doğayı bütüncül bir yaklaşımla nasıl canlandırabileceğimi ve bunun sayesinde tüketen insandan kendine yeterli,  ihtiyaçlarını doğal yollarla temin eden  zararsız insana nasıl dönüşebileceğimi, bunun sonucu olarak nasıl sağlıklı ve mutlu  olabileceğimi biliyorum. 

Sevgi ve en içten samimiyet ve coşku ile gerçekleşen bu eğitimi dilerim herkes alır ve büyük değişimler gerçekleştiririz.  En başta güzel şehrimiz Bursa kendi yeterli yeryüzü cenneti olur. Problem çözümdür'ü kursda öğrendiğimiz gibi hayatıma geçiriyorum. Mutluyum, sevgilerimi ve en güzel düşüncelerimi gönderiyorum.

Havva Feray Erdemir

Teşekkürler... Sizlerle eğitimle ilgili hikayemi ve duygularımı paylaşmak istiyorum. Insan hayatında belirli yaşlar vardır. Beklenen o yaşlara geldiğinde heyecan duyar. Okula başladığımız 7 yaşımız, 13 yaşımız, 18 yaşımız gibi. Yaşımız ilerledikçe bu 35 yaş yolun yarısı, 40'lı, 50'li yaşlarımız gibi yaş aldıkça yaşadıklarını yaptıklarını sorguladığın yaşlar. Bende tam doğum günüm öncesinde Taner Bey'in paylaşımı ile Osmangazi belediyesi ile düzenlediği PDC eğitimini öğrendim. Eller havada türü bir doğum günü kutlaması benim için anlamlı olmazdı. Bulunmaz bir 50 yaş hediyesi karşımdaydı. Görev aldığım STK'daki bu tarihler için planladığımız katılmam gereken etkinlikler vardı. Kabul edildiğim takdirde herşeyi iptal etmeye karar verdim. Eğitim Başvuru formumu doldurdum. Yine İstanbul'da Bahçe , bahçıvanlık üzerine eğitim aldığımız kursta 15 gün öncesi tanıştığım , evinin çatı katı küvetinde büyüttüğü tavuklarını, ördeklerini, toprakla, doğayla, gelecekle ilgili hayallerini dinlediğim arkadaşım Gülfidan'a da bildiğim kadarıyla Permakültürü anlattım. Tam sana uygun bir eğitim, katılmalısın dedim ve başvuru formunu heyecanla doldurduk. Zeynep Hanım'ın eğitime kabul onayı vermesi, birbirimizi mutlulukla aramamız, Bursa'ya gelişimiz, bize yardımcı olan, tanıdığımız insanlar, aldığımız eğitim hepsi ayrı bir deneyim oldu. Ben kursiyerlerinizi hep, toprağa ektiğiniz tohumlar olarak düşündüm. Yaşadığımız dünyaya bakış açımızı değiştiren, sorumluluklarımızın farkında olmamızı sağlayan, dayanışmayı, beraber çalışmayı sağlayan eğitim sonrasında , edindiğim bilgileri uygulamak, deneyimlerimi çevremle paylaşmak arzusu içerisindeyim. Bunu gerçekleştirebilirsem bizlere verilen bu emeği kendi adıma haketmiş olarak sayacağım. Sağolun Yolunuz hep açık olsun.

Emel Devin


 Ekoyerleşkeler

               

dönüşüm

Belentepe Mürseller Köyü, No 113 Uludağ/Bursa       E-posta youtubefacebook
 
  Web Tasarım:
Birant Aksel