Belentepe Çiftliği Logo
ANASAYFA   |   TANITIM FİLMİ  |   FOTO GALERİ  |   İLETİŞİM   |   ENGLISH    
hikayemiz
HİKAYEMİZ
ugraslar
UĞRAŞLAR


Permakültür Tasarım Sertifika Kursu


Bu kursla hayal ettiğiniz doğal ve sürdürülebilir yaşamın nasıl gerçek olabileceğini göreceksiniz; tecrübe edeceksiniz!

Toplam 12 gündür. Özellikle çalışan dostlarımızın talepleri üzerine blok olarak 12 gün yapmak yerine, 3 dönem olarak tasarladık. Her 3 kursu da tamamlayanlara 'Permakültür Tasarım Sertifika Kursu' verilir. Aşağıdaki tarihlerin herhangi birini kaçıranlar sonraki dönemlerde açılacak aynı kursları alarak ta sertifikalarına hak kazanabilirler.

Permakültüre giriş kursu

Tarihler ve İşlenecek Konular:

 1. Dönem:
  1. Permakültür nedir, ilkeleri
  2. Olumsuz kanıtlar, iklim değişikliği...
  3. Permakültür tasarım aşamaları
  4. Belentepe Çiftliği'nin tasarımı ve gezilerek anlatılması
  5. Dünyadan başarılı permakültür örnekleri
  6. Farklı iklimlerde permakültür çalışmaları,
  7. Ağaçları, ormanları ve işlevlerini tanımak
 2. Dönem:
  1. Toprağın canlandırılması
  2. Farklı iklimlerde permakültür çalışmaları,
  3. Ağaçları, ormanları ve işlevlerini tanımak
  4. Toprağın canlandırılması,
  5. Su tutmak
  6. Hayvancılık
  7. Gıda ormanı tasarımı
  8. Temiz Enerji
 3. Dönem:
  1. Doğal Yapılar
  2. Sera tasarımı
  3. Geri Dönüşüm
  4. Topluluk olabilme, organizasyon, görünmez yapılar...
  5. Bir permakültür tasarım projesi hazırlanması ve sunumu (kursiyerlere verilecek bir alan ve amaçlanan çalışma doğrultusunda kursiyerler bu alanın permakültür tasarımını gerçekleştirirler ve kursun son gününde sunumunu yaparlar.)

 

Kurs Hakkında:

Şehirlerde balkonda, çatıda kendi doğal gıdanı yetiştirmekten, kırsalda ekolojik yerleşkeler oluşturmaya, bozkırları/çölleri yeşillendirmeye kadar geniş bir alanda türlü sürdürülebilir yaşam alanları tasarımlarını konu alan ‘hayat dönüştürücü’ bir kurstur.
Kurs konuları:

 • Olumsuz kanıtlar: dünyanın doğal dengeleri, sürdürülebilir olmayan üstel artışlar, iklim değişikliği, önemi ve yakın gelecek için tahminler,
 • Bahçe, çiftlik, ekoköy, eko yerleşke kurmaya en uygun arazi seçimi: araziyi okuma,
 • Arazi üzerinde bütüncül yaklaşımla tasarım: permakültür tasarım prensipleri, aşamaları,
 • Canlı, zengin, bereketli bir toprak elde etme,
 • Kuraklığa karşı ve doğal yaşam için su tutma,
 • Kendi ihtiyaçların için suyu temin etme,
 • Doğal Bahçecilik, hayvancılık, kendi doğal gıdanı üretme,
 • Doğal yapı tasarımı ve inşaası,
 • Pasif solar yapı tasarımı, enerji tasarrufu
 • Güneş, toprak, su ve rüzgardan kendi temiz enerjini üretme,
 • Geri dönüşümle doğayı kirletmemeyi öğrenme,
 • Ağaçları, ormanları ve işlevlerini tanıma, bereket ve bolluk üretecek gıda ormanı tasarımı,
 • Erozyonu, kuraklığı önleme,
 • İklim değişikliğini önleyici çalışmalar: karbonu toprağa gömme,
 • Daha anlamlı, sağlıklı, keyifli bir yaşam imkanı,
 • Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakma.

Dünyanın sınırları var. Sınırlı bir ortamda üstel artışla çoğalmaya ve kaynakları tüketmeye devam etmek sürdürülebilir değildir -- kısıtlı kaynaklar tükenir, kirletilir, yerel ekosistemlerin denge ve döngüleri bozulur ve nihayetinde çöküş yaşanır.

İnsanoğlunun sürdürülemez yaşam tarzı nedeniyle dünyanın her yerinde, hem doğada hem de toplumlarda gerilimler artıyor. Oluşan sorunların temel kaynaklarını anlamak ve bunlara çözüm bulmak yerine semptomları çözmeye odaklı bir sistem mevcut ve bu nedenle aksine sorunlar daha da yığılıyor. Bugünün sorunlarını sonraki nesillere aktararak çocuklarımızın geleceğini karartıyoruz.

Çocuklarımıza, doğduğumuz topraklara karşı sorumluluğumuz var. Doğanın bir parçası olduğumuzu farkederek; doğanın işleyişini, dilini öğrenerek, doğanın bereketini sürdürecek, gelecek nesillere aktaracak şekilde yaşamayı öğrenmek zorundayız. Problem olmaktan çıkıp çözüm olabiliriz. Bireysel olarak kendi hayatımızı dönüştürebiliriz ve başkalarına örnek olabiliriz.  Eğer çok sayıda kişi dönüşmeye başlarsa, kolektif dönüşüm ihtimali de artabilir.

‘Birey olarak dünyayı değiştiremem ama kendimi ve yakın çevremi dönüştürebilirim.’ düşüncedesindeyseniz bu kurs ile çözüm için bir yol haritasına sahip olacaksınız.

Bu kursu neden Belentepe'de almalı?

 • Belentepe Çiftliği permakültürü birçok yönüyle tanıyabileceğiniz, sadece Türkiye'de değil, dünyadaki sınırlı sayıdaki örneklerden biridir. Sitemizdeki uğraşlar bölümünde birçok permakültür çalışmalarımız hakkında ön bilgi alabilirsiniz.
 • Daha henüz çiftlik 2012 yılında faaliyete geçmiş olmasına rağmen şimdiden dikkat çekmeye başlamıştır. Yurt içinden ve yurt dışından çiftliğimizde permakültürü deneyimlemek üzere gönüllü ve stajyerler gelmektedir.
 • Kursiyerler teorik bilgilerin yanında çiftlikteki gerçek hayat uygulamalarını da görme imkanı bulurlar.
 • Konuklarımızın çiftlikte geçirdikleri sürenin mümkün olabildiğince keyifli olmasına da özen gösteririz. Temiz ve kaliteli bir konaklama altyapımız vardır.
 • Çiftliğimizin ürünlerinden yaptığımız lezzetli yemekleri, içecekleri tatma; akşam kamp ateşi önünde sohbet, hep birlikte canlı müzik yapılır.


Permakültür Hakkında:


Permakültür veya ingilizcesi olan permaculture, "permanent agriculture" yani 'kalıcı' ve 'tarım' olarak ta tanımlanabiliyor; "permanent culture" yani "kalıcı insanlık kültürü" olarak ta tanımlanabiliyor. Permakültür 1970'lerde Avustralya'da Bill Mollison ve David Holmgren tarafından geliştirildi. Permakültür, bilinçli olarak, doğal ekosistemlerdeki gibi çeşitliliğe, denge ve dirence sahip ve tarımsal anlamda bereketli ekosistemler tasarlama ve sürdürebilme çalışmalarıdır. Arazi ve insanların ahenk içinde var olması; gıda, enerji, barınma gibi insan temel ihtiyaçlarının sürdürülebilir ve etik bir şekilde karşılanması hedeflenir. Bill Mollison 30'lu yaşlarında biyolog olarak Avustralya'nın ormanlarının, nehir ve haliçlerinin canlı sistemleri üzerinde çalışmalar yapmış. Doğadaki ekosistemler içinde tüm canlı türlerinin bir arada, bir dengede varolduklarını ve geliştiklerini gözlemlemiş. İnsan etkisinin en aza indirgendiği, kendi kendine gelişebilen ve aynı zamanda insanlara gıda sağlayan bir ekosistemin de pek ala tasarlanabileceğini farketmiş. Bu sistemi ilk olarak kendi çiftliğinde tasarlamış. Başarılı olduğunu gören komşuları da benzer sistemleri kurmak üzere Bill Mollison'dan destek istemiş. Böylece 50 yılı aşkın bir süredir devam eden ve tüm dünyaya yayılan Permakültür sistemi gelişmiş. Bill Mollison dünyanın hemen her köşesinde permakültür tasarımları gerçekleştirmiş. Geçmişten gelen yerel tarım uygulamalarını, yerel bitki türlerini incelemiş; doğru ve etkili olan yöntemleri permakültür içine katmış. Permakültür hala gelişen ve dünyada hızla yayılan bir sistem olmaya devam ediyor. Permakültür, sürdürülebilir yaşama doğru ilerlemek için çok etkili ve başarılı bir sistemdir. Özünde bugüne kadar dünyanın türlü bölgelerinde başarıya ulaşmış olan doğal yaşam ve üretim sistemlerinin bir sentezi bulunmaktadır.

Permakültür Tasarım Sertifikası, permakültür alanında yapılacak çalışmalar için gerekli temeli sağlamaktadır. Bugüne kadar binlerce permakültür tasarımcısı bu kurs ile sertifika almış ve küresel bir ağ meydana getirmiştir. Kurs, yeryüzünün birçok farklı bölgesinde ve iklim koşullarında sürdürülebilir yaşam sistemlerini kapsar; permakültür ilkelerinin gıda üretimine, ev tasarımına, inşaat faaliyetlerine, enerji tasarrufu ve üretimine uygulanışını içerir ve permakültür çözümlerini destekleyen alternatif ekonomik yapılanmaları ve hukuki stratejileri de incelemektedir.

Kursun 72 saatlik müfredatını Bill Mollison’ın “Permakültür: Bir Tasarım Kılavuzu” (Permaculture: A Designers’ Manual) adlı kitabının içeriği oluşturmaktadır. Kurs sonunda katılımcılar gruplar halinde bir tasarım çalışması yaparlar ve bu çalışmalarını diğer katılımcılara ve eğitmene sunarlar. Bu tasarım çalışması hayali bir kişi veya grup ve hayali bir arazi üzerinden yapılabileceği gibi gerçek bir danışan ve arazisi için de gerçekleştirilebilmektedir.

Biliyor muydunuz?

 • Sovyetler Birliği dağılınca aldığı tüm destek kesilen Küba, halkını besleyebilmek için permakültür çiftliklerinin kurulması ve çoğalmasını sağladı; bu çiftlikler sayesinde bereketi ve halkı beslemeyi sürdürebildiler. (http://permaculturenews.org/2013/09/09/how-cuba-leads-the-world-in-permaculture-podcasts-parts-i-ii/)
 • Permakültür sayesinde çöller dahi yeşillenebilir, bereketlenebilir. (http://permaculturenews.org/2014/02/01/desert-oasis-4-years-jordan/)
 • Avusturya Alplerinde 1000 metre üzerindeki yükseklerde permakültür tasarımıyla mikro iklim oluşturan Sepp Holzer çok bereketli bir çiftlik kurdu ve "limon" dahi yetiştirebiliyor (http://www.richsoil.com/sepp-holzer/sepp-holzer-permaculture.jsp)
 • Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer birçok ülkede permakültür projeleri türlü fonlarla destekleniyor.
 • Tecrübeli permakültür uzmanları dünya çapında çok değerli çalışmalara katılmakta ve geniş arazilerde doğanın yeniden canlandırılmasını sağlamaktalar.

Ülkemizde de başarılı permakültür tasarım ve uygulama örneklerini çoğaltmak üzere çalışmalar yapılıyor. Bir taraftan bu ve benzeri kurslarla sürdürülebilir yaşam bilgilerini aktarırken, diğer taraftan da Bursa'da hep birlikte böyle bir doğal yaşam alanı tasarlayıp uygulamaya başlıyoruz.

Neden Bu Kurs Önemli?

Çoğumuz büyük şehirlerde yaşıyoruz, iş güç sahibiyiz, günlük koşturma içinde hayat geçip gidiyor. Dünyanın genelinde insanlık böyle. Çoğumuz için sanki yaşam gittikçe zorlaşıyor da: hayat pahalılığı, trafik, sosyal çalkantılar, gelecek için endişeler… Kendi kontrolümüzde olmayan türlü olayların artan hızda meydana geldiğini gözlemliyoruz: savaşlar, terör, sefalet, afetler, toplumsal huzursuzluk…

İnsanların gündemi sürekli değişmekte ama sanki bu aralar genelde kötü bir gidişat var gibi. Gerçekte, evet, gidişat hiç iyi değil ve bunun asıl nedeni pek farkedilmiyor ne yazık ki. İnsanların gündeminden bağımsız, çok daha büyük ve güçlü başka bir şey var: "Doğanın Gündemi". Belki çoğumuz farkında olmayabiliriz ama doğada normal olmayan şeyler gerçekleşmekte: doğanın normalleri bozuldu. Olmayan kış veya aşırı soğuk kış, gelmeyen bahar yağmurları veya beklenmedik anda ani seller, aşırı sıcaklar, kuraklık, susuzluk, tarımda ciddi mahsul kayıpları, yokolan veya göçetmekte olan canlı türleri… Doğanın üzerinde gittikçe artmakta olan bir gerilim var ve doğal olarak bu da insan toplumlarına yansımakta. Özellikle zaten geçim derdi olan toplumlarda, iklim değişikliği nedeniyle geçim daha da zorlaşınca toplumsal çalkantılar kaçınılmaz oluyor. Ormanı çok az, kurak, sıcak, susuz güneyimizdeki ülkelerdeki mevcut durumun hiç iç açıcı olmadığını görüyoruz. Ülkemizin son 30-40 yıllık meteoroloji verilerine göre, ülke genelinde sıcaklık değerleri artmakta, Doğu Karadeniz dışındaki tüm bölgelerde yağışlar azalmaktadır. İklim bilimiyle uğraşan akademisyenlerin ülkemiz geleceği ile ilgili tahminleri de hiç iç açıcı değildir: 2030-2070 arası ülkemiz hızla çölleşecektir. Tabi eğer genel gidişat değişmezse! Artık bilim insanlarının neredeyse tamamının kabul ettiği gerçek şudur: hızlı insan nüfusu artışı, sınırlı ve yenilenemez kaynakların hızla tüketimi – global bir tüketim toplumu oluşması ve artan oranda fosil yakıtların tüketimi iklim değişikliğine neden olmuştur ve bu gidişat değişmezse iklim değişikliği hızla artacak, normal dışı iklim olaylarının sayısı hem artacak hem de daha büyük ve güçlü etkileri olacaktır.

Dünyanın, sunduğu kaynakların sınırları vardır. Nüfus ve tüketim artışına sınırlama gelmezse dünyanın kaynakları nihayetinde tükenecektir. Öncelikle şunu farketmeliyiz: "biz de problemin bir parçasıyız." Yaşam tarzlarımız nedeniyle biz de birey olarak iklim değişikliğine katkıda bulunuyoruz. Permakültürde "problem çözümdür". Problem olmaktan çıkıp çözüm olabiliriz; kendimizin ve çocuklarımızın sorumluluğunu üstlenerek doğaya verdiğimiz zararı mümkün olabildiğince azaltmalıyız. Evet, gidişat iyi değil, ama birey olarak ne yapabiliriz? Eğer gerçekten bir şeyler yapmak istiyorsak, yapabilecek çok şey var ve "Permakültür" bir yol haritası çiziyor, uygulanabilir çözümleri gösteriyor.

Kursun ana başlıklarına bakınca sanki permakültür özellikle kırsalda bir çiftlik veya ekoköy kurmaya yönelik gibi bir algı oluşabilir, ama sadece bu değil. Şehirde yapılabilecek çok şey var. Değişim, dönüşüm aniden gerçekleşmez, küçük adımlarla başlanabilir. Kent bahçeciliği, balkonda/çatıda bahçecilik, temiz enerji, temiz gıdaya erişim için topluluk olarak kent çevresinde organizasyonlar, geri dönüşüm, gri su veya yağmur suyu toplama gibi türlü çalışmalar gerçekleştirilebilir. En önemlisi de "yalnız olmadığımızı" görmek ve yardımlaşan, paylaşan bir topluluk olabilmeyi becerebilmektir.

Bu Permakültür kursuyla bireysel dönüşüm yolunda çok önemli bir adım atmış olursunuz. Kurs boyunca belki bugüne kadar edinemediğiniz çoklukta ve yoğunlukta bilgiye erişeceksiniz. Ben(Taner Aksel) 42 yaşında bu kursu almadan önce "çok şey bildiğimi sanırdım" ama kursun ilk gününden itibaren ne kadar da az şey bildiğimi farkettim ve iyi ki de böyle. Permakültür sayesinde çok şeyler öğrendim ama hala öğrenmem gereken çok şey var, engin bir deniz ve gönül vereni hiç tahmin edemeyeceği yerlere de götürebiliyor. Permakültür kursundan sonra geçen 4 yıl içinde hayatım tamamen değişti, çok daha doğal, sürdürülebilir, gerçek, samimi, mutlu, sağlıklı, huzurlu, keyifli… bir hayat meydana geldi. Bu kursta teorik bilgiler yanında kendi dönüşümümüzden örnekler vererek permakültürün gerçekte nasıl uygulanabileceğini de gösteriyoruz.

Amacımız bilgi ve tecrübeyi paylaşarak uygulanabilir, güzel örneklerin artmasını sağlamak. Bireysel olarak genel gidişatı değiştirecek gücümüz olmayabilir ama topluluk olarak bir ihtimal… Tüm konuşma ve kurslarda anlattığım ufak bir hikaye:

Bir gün ormanda yangın çıkmış, tüm hayvanlar kaçışırken, ufak bir kuş gagasına yakındaki dereden iki damla su alıp, yangının üstüne atmış. Bunu gören hayvanlar "amma da aptalsın, sanki senin taşıdığın iki damla suyla yangın sönecek mi?" diye dalga geçmişler. Kuş onlara dönüp şunu söylemiş: "Ben kendi payıma düşeni yaptım, eğer siz de kendi payınıza düşeni yaparsanız, o zaman yangının sönmesi için bir ihtimal doğar!"

Permakültür Tasarım Sertifika (PDC) Kursu çok bilgi içerir, yoğundur ve dönüştürücüdür. Böyle önemli bir kursu hakkıyla verebilmek için mutlaka arazi tecrübesi, topraklanmış olmak ta gerekir. Kolay iş değildir, çünkü çok konuda çok şey bilmek ve uygulamış olmak; ardından tüm bu bilgi ve tecrübeyi kısa, yoğun bir kurs programı içinde kursiyerlere en iyi şekilde verebilmek gerekir. İyi PDC hocaları bu kurslar için çok yoğun, uzun hazırlıklar yaparlar. Ama unutmamak gerekir: ne kadar çok bilsen de, hala öğrenecek çok şey vardır. En iyi permakültürcü bile her şeyi bilemez.

Kurs Süresince Proje Çalışması:

Kursun ikinci yarısında kursiyerler gruplara ayrılır ve kendilerine grup olarak tasarlayacakları bir proje verilir. Kursun son günü gruplar projelerini sunarlar. Kurs eğitmenleri her projenin güçlü, eksik, zayıf yönlerini söyler – böylece teoride öğrenilen bilgilerin pratikte nasıl uygulanacağı da çalışılmış olur.

Kurs Günlük Programı:

 • 9:30 -11:00 1. Ders
 • Çay/kahve molası
 • 11:30-13:00 2. Ders
 • Öğle yemeği arası
 • 14:00-15:30 3. Ders
 • Çay/kahve molası
 • 16:00 – 17:30 4. Ders
 • 18:00 - 19:30 Çiftlikte uygulamaları inceleme gezileri.

Konaklama:

 • 2 veya 3 er kişilik banyo tuvaletli 4 adet odamız vardır.
 • Kubbede 3 kişi konaklayabilir. Kubbe yanındaki ortak banyo tuvaletler kullanılır.
 • Misafirhanelerimizde ise toplam 8 kişi konaklayabilir. Misafirhane yanındaki ortak banyo tuvaletler kullanılır.

 

Eğitmen: Taner Aksel

1968 doğumlu. Istanbul Robert Kolej 1987 mezunu. 1991’de İ.T.Ü. inşaat mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1991-1993 yılları arasında ABD’de Ohio eyaleti Cincinnati Üniversitesi’nde ‘İnşaat Yapılarının Deprem Davranışının Tespiti’ üzerine yüksek lisans yaptı. 1994’te Türkiye’ye döndü ve kendi firmasını kurarak inşaat mühendisliği alanında yazılım geliştirme, eğitim, danışmanık hizmetleri verdi. 2008’deki küresel ekonomik krize yol açan insan davranışı ile yapıların deprem davranışı arasında benzerlikler bulunca iki yıl süren bir araştırma sonucunda, özellikle iklim değişikliğine dikkat çekmek üzere ‘Kritik Eşik’ kitabını yazdı.

2010’da Bill Mollison’dan permakültür eğitimi alarak ‘Permakültür Tasarım Sertifikası’ sahibi oldu. Permakültür prensiplerini uygulayarak önce İstanbul Beykoz’daki evinin bahçesini doğal yöntemlerle kendi gıdasını üreten ve daha verimli bir şekle dönüştürdü. Ardından Bursa Uludağ’daki 14 dönümlük arazisinin permakültür tasarımını gerçekleştirdi ve Belentepe Permakültür Uygulama ve Doğal Yaşam Çiftliği’ni kurdu. Belentepe Çiftliği bir laboratuvar ve örnek uygulama alanı oldu. Her yıl yüzlerce ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Kurs-atölye, kamplarla sürdürülebilir yaşam anlatılmaktadır. Bu çalışmalar medyanın da ilgisini çekmiş, belgesel, dergi, radyo konuları olmaya devam etmektedir.

Güneş ve rüzgardan elektrik üretimi, ısı pompaları ile toprağın ısısını kullanarak binaların ısıtılması/soğutulması, atık sıvı yağların araçlarda yakıt olarak kullanılması, depreme dayanıklı yapıların tasarımı - özellikle jeodezik kubbe yapılar, doğal yapı malzemeleri, pasif solar yapı tasarımı v.b. de uzmanlık alanları içindedir. ‘Temiz gıdaya erişim grubu’nun da içindedir.

 

Kursiyerlerden birkaçının kurs hakkındaki görüşleri:

Permakultur Tasarım eğitimi sayesinde içten içe hissettiğim küresel problemlerin açılımları ve kaynaklarını öğrendim. Dünya kaynaklarını vahşice tüketiyor hala sadece cebimize girecek parayi düşünüyoruz.  Tüketime ve bireysellige odaklı yaşamin sonuçları ile yuzlesiyoruz.

Bu kurs ile yepyeni bir anlayış kazandım. Hep elimi taşın altına koymak istesem de tam olarak ne yapmam gerektiğini bilmiyordum.  İşte Permakültür Tasarım eğitimi size tam olarak ne yapmanız gerektiğini öğretecek. Unuttuğumuz şeyleri tekrar öğrenmek için Taner Aksel gibi işi pratiğe dökmuş bir "Permakültür mühendisinin" ve "Kenar insanının" ezber bilgi değil de yaşadığı tecrübeleri  sunduğu bu fırsatı lütfen Kaçırmayın.

Nihan Gencer

Şimdiye kadar  aldığım eğitimler içerisinde en sonuncusu  Permakültür eğitimi en iyisi ve tamamlayıcısı oldu. Öğretmenin en iyi yolunun  "örnek olmak" olduğu bir eğitim oldu. Hocamız  "Taner Aksel" in  sayesinde Permakultürü canlı yaşadık ve artık  doğa yasalarına karşı gelerek bozulmuş dengeleri  nasıl onarabileceğimi,  yaşamın olamayacağı bir yerde doğayı bütüncül bir yaklaşımla nasıl canlandırabileceğimi ve bunun sayesinde tüketen insandan kendine yeterli,  ihtiyaçlarını doğal yollarla temin eden  zararsız insana nasıl dönüşebileceğimi, bunun sonucu olarak nasıl sağlıklı ve mutlu  olabileceğimi biliyorum. 

Sevgi ve en içten samimiyet ve coşku ile gerçekleşen bu eğitimi dilerim herkes alır ve büyük değişimler gerçekleştiririz.  En başta güzel şehrimiz Bursa kendi yeterli yeryüzü cenneti olur. Problem çözümdür'ü kursda öğrendiğimiz gibi hayatıma geçiriyorum. Mutluyum, sevgilerimi ve en güzel düşüncelerimi gönderiyorum.

Havva Feray Erdemir

Teşekkürler... Sizlerle eğitimle ilgili hikayemi ve duygularımı paylaşmak istiyorum. Insan hayatında belirli yaşlar vardır. Beklenen o yaşlara geldiğinde heyecan duyar. Okula başladığımız 7 yaşımız, 13 yaşımız, 18 yaşımız gibi. Yaşımız ilerledikçe bu 35 yaş yolun yarısı, 40'lı, 50'li yaşlarımız gibi yaş aldıkça yaşadıklarını yaptıklarını sorguladığın yaşlar. Bende tam doğum günüm öncesinde Taner Bey'in paylaşımı ile Osmangazi belediyesi ile düzenlediği PDC eğitimini öğrendim. Eller havada türü bir doğum günü kutlaması benim için anlamlı olmazdı. Bulunmaz bir 50 yaş hediyesi karşımdaydı. Görev aldığım STK'daki bu tarihler için planladığımız katılmam gereken etkinlikler vardı. Kabul edildiğim takdirde herşeyi iptal etmeye karar verdim. Eğitim Başvuru formumu doldurdum. Yine İstanbul'da Bahçe , bahçıvanlık üzerine eğitim aldığımız kursta 15 gün öncesi tanıştığım , evinin çatı katı küvetinde büyüttüğü tavuklarını, ördeklerini, toprakla, doğayla, gelecekle ilgili hayallerini dinlediğim arkadaşım Gülfidan'a da bildiğim kadarıyla Permakültürü anlattım. Tam sana uygun bir eğitim, katılmalısın dedim ve başvuru formunu heyecanla doldurduk. Zeynep Hanım'ın eğitime kabul onayı vermesi, birbirimizi mutlulukla aramamız, Bursa'ya gelişimiz, bize yardımcı olan, tanıdığımız insanlar, aldığımız eğitim hepsi ayrı bir deneyim oldu. Ben kursiyerlerinizi hep, toprağa ektiğiniz tohumlar olarak düşündüm. Yaşadığımız dünyaya bakış açımızı değiştiren, sorumluluklarımızın farkında olmamızı sağlayan, dayanışmayı, beraber çalışmayı sağlayan eğitim sonrasında , edindiğim bilgileri uygulamak, deneyimlerimi çevremle paylaşmak arzusu içerisindeyim. Bunu gerçekleştirebilirsem bizlere verilen bu emeği kendi adıma haketmiş olarak sayacağım. Sağolun Yolunuz hep açık olsun.

Emel Devin
Ekoyerleşkeler

               

dönüşüm

Belentepe Mürseller Köyü, No 113 Uludağ/Bursa    Tel: +90(532)614 99 43    E-posta youtubefacebook
 
  Web Tasarım:
Birant Aksel